3527 Miskolc, Baross Gábor u. 17.


Telefon: 46/ 505 - 776

Fax: 46/ 344 - 830


3501 Miskolc, Pf.: 339.

Email: info@gyaposz.hu

Gyermek-Alapellátásban Praktizáló Orvosok Szövetsége Copyright © All rights reserved. Made By        Kft. Köszöntő Az 1990. évben bekövetkezett politikai, társadalmi, majd ezt követő gazdasági változások igen érzékenyen érintették az egészségügyi ellátás területét is. Az évtizedek óta mûködő tanácsi rendszer megszûnésével az addigi körzeti orvosi rendszer is az átalakítás előtt állt. Megismerve az új egészségügyi kormányzat koncepcióját, terveit világossá vált, hogy az első és gyökeres változás ez egészségügyön belül az alapellátást fogja érinteni. Ezt fölismerve a miskolci alapellátásban dolgozó gyermekorvosok úgy gondolták, hogy mindenképpen egységesen kell az elkövetkező, őket, illetve a munkájukat érintő változásokat, intézkedéseket fogadni, valamint a lehetőségekhez képest befolyásolni azokat. E célok alapján, az előzetes megbeszélések után 1991. év decemberében megalakították az "Alapellátásban Dolgozó Miskolci Gyermekorvosok Érdekvédelmi és Szakmai Egyesület"-ét.


Rövidebb és közismertebbé lett neve: Gyermek-Alapellátásban Praktizáló Orvosok Szövetsége, GyAPOSz


Az alapításkor kitûzött célok közül néhány legfontosabb:

    *   a város területén dolgozó gyermekgyógyász tagok munkahelyi, szakmai érdekvédelme,

    *   együttmûködés a gyermekegészségügy szakmai vezetésével a gyermekegészségügy jobbítása céljából,

    *   segítség a tagoknak a szakmai továbbképzésekhez jutáshoz.


Az egyesület munkáját 5 tagú vezetőség irányítja, élén az elnökkel, akit a rendes közgyûlés három évre választ meg. A Vezetőség évente, decemberben közgyûlésen számol be az éves munkájáról. A tagságot a különböző érdekegyeztető megbeszéléseken, tárgyalásokon a mindenkori elnök képviseli.


1992. évben kapta első nagyobb feladatát az egyesület a 6/92. sz. NM Rendelet megjelenésével, mely rendelkezett a háziorvosi rendszer megalakításáról. Ez évben történt meg a "TB Igazolvány"-ok kiadása a biztosítottak részére. (54/92. sz. Kormányrendelet)

Ekkor valósult meg a szabad orvosválasztás lehetősége. Megindult az elhíresült "kártya-csata". Az időközben megalakult, a miskolci felnőtt lakosságot ellátó kollegákat tömörítő érdekvédelmi szervezettel, a Praktizáló Orvosok Szövetségével egyeztetve, együttmûködve.


Sikerült a 0-18 éves korosztály orvosválasztását korrekt és etikus körülmények között lebonyolítani.

Az 1993. évben bevezetésre kerülő új egészségbiztosítási rendelet (52/93. sz. Kormányrendelet) újabb kihívást jelentett. Megszületett ugyanis az alapellátás mûködtetésének privatizációs lehetősége. Az egyesület tagjai, miután megismerkedtek a lehetőséggel, körülményekkel, úgy döntöttek, hogy vállalkozóként kívánnak tovább mûködni. Egyeztetve a POSz.-al, egy Phare pályázat elnyerésével, segítségével az egyesület egyhetes, intenzív tanfolyamot szervezett vállalkozás ismeretekből, melyet minden résztvevő sikeres záróvizsgával végzett el.


Az egyesület hathatósan segített a vállalkozások beindításában, az ehhez szükséges jogi, pénzügyi és egyéb szervezési feladatok megoldásában. A vezetőség és az önkormányzat közötti ismételt tárgyalások után sikerült mindkét fél számára előnyös feladatátvállalási szerződést kötni.


Miután a gyermekgyógyász háziorvosok vállalkozóként mûködtették immáron praxisukat, új érdekvédelmi (üzleti, gazdálkodási) szempont is felmerült. Ezért a GyAPOSz a POSz-al (és két szakmai alapítvánnyal) úgy döntött, hogy létrehozza a Miskolci Háziorvosi Rendszert Mûködtető Egyesülést (MVHR). Ezen szervezeti forma szélesebb, kiterjedtebb érdekvédelmet tud biztosítani tagjai számára. Az MVHR segítségével történt meg a kapcsolatfelvétel az egyes országos intézményekkel. (NM, OÉP, Háziorvosi Intézet, Egyetemek stb.)


GyAPOSz havi rendszerességgel tartja megbeszéléseit, melyek ötödik éve már a DEOEC által elfogadott, kreditpont-szerző, referáló minősítést is elnyerték. Ezen megbeszélések két részből állnak: egyrészt a kollegák által előadott szakmai esetismertetéseket kíséri figyelemmel a hallgatóság, reflektálva az elhangzottakra, másrészt az aktuális szakmapolitikai történések ismertetésére és megvitatására kerül sor. Az alapellátás egészét érintő problémák megvitatására az ülésekre meghívást kap a POSz vezetősége is.

Az elmúlt években megyében tevékenykedő házi gyermekorvos kollegák egy tekintélyes része is csatlakozott hozzánk, amivel jelentősen erősödtünk.


Ma már biztosan állíthatjuk, hogy jó döntés született 1991-ben és 1993-ban, ezt bizonyítja, hogy Miskolcon az egészségügyi alapellátás átalakítása zökkenőmentes volt, jelenleg is az önkormányzattal együttmûködve színvonalas, igényes szakmai betegellátás és betegség megelőzés folyik a városban. A kollegák ma az előírásoknak megfelelő felszereltségû rendelőkben, nyugodt körülmények között dolgozhatnak.

Végül álljon itt az egyesület elnökeinek névsora, akik az érdekvédelmi munkát koordinálták:1991-től dr. Orosz Imre, 1993-tól dr. Boda Péter és 1996-tól dr. Török Lajos, 2006-tól dr. Simkó Róbert.Köszönöm, hogy megtisztelt azzal, hogy megtekintette Web oldalunkat.Dr. Török Lajos

GyAPOSz tiszteletbeli elnöke